Flytning af dupont afdeling

DSM A/S har i december 2013 afsluttet entreprisen af flytningen af Dupont afdeling i Tønder til Duponts danske hovedafdeling i Grindsted.

Flytningen bestod i at nedtage alt produktionsudstyr, hvoraf meget måtte skilles ad i mindre bidder for at kunne komme ud. Desuden var der demontering af el og udsugning.

Efter transporten fra Tønder blev afdelingen atter genetableret i Grindsted. Der var en del smedearbejde, da området hvor maskinlinien skulle stå, havde andre dimensioner. Det bevirkede at en del skulle tilpasses. Trapper og platforme måtte bl.a. ændres til de nye forhold. Der blev tilsluttet et nyt udsugningsanlæg der kunne klare de strenge ATEX krav til støv. Mange meter rustfri rør til transport af støv blev svejst sammen. Alle maskiner og udsugning fik trukket nye EL-kabler.

Selve flytte opgaven tog ca. 1 måned, mens selve planlægningen i samarbejde med Dupont har taget henved 6 måneder.

Projektet har fungeret perfekt takket være vores dygtige håndværkere og det gode samarbejde vi havde med Dupont som var med på sidelinien fra start til slut.

Det vigtigste for os er at kunne se kunden i øjnene bagefter og erfare at de er tilfredse med resultatet.